Tổng hợp những stt tiếng anh hay và ý nghĩa nhất trong cuộc sống

Đọc những stt tiếng anh hay và ý nghĩa mỗi ngày sẽ giúp bạn nuôi dưỡng thêm tình yêu đối với tiếng Anh. Hãy cùng khám phá những câu stt tiếng anh hay dưới đây nhé!

1. Những stt tiếng anh hay thường gặp nhất

– When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khi cuộc sống cho bạn một trăm lý do để khóc, hãy cho nó thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

–  I have a simple philosophy: Fill what’s empty. Empty what full. Scratch where it itches ~ Alice Roosevelt

Tôi có một quan niệm đơn giản là: làm đầy những khoảng trống, làm trống những chỗ đầy và gãi những chỗ ngứa.

– Life is not fair – get used to it !

Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng.

– Silence is the most powerful scream.

Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.

stt tiếng anh hay về tâm trạng

– Remember, being happy doesn’t mean you have it all. It simply means you’re thankful for all you have.

Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phải là khi bạn có tất cả mà chỉ đơn giản là bạn thấy biết ơn vì những gì bạn đang có.

–  There are two ways to get enough is to continue to accumulate more and more. The other to desire less.

Có 2 cách để bạn cảm thấy đủ 1 là bạn cứ tiếp tục tích lũy nhiều và nhiều hơn nữa Còn cách khác là bạn ham muốn ít hơn !!!

–  How wonderful life is, now you are in the world.

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là bạn đã có mặt trên thế giới này.

– To be laughed at by others is one of life’s great hurts. To laugh with others is one of life’s great pleasures

Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn nhất của cuộc đời. Cười với người khác là một trong những vui thú lớn nhất của cuộc đời.

 

2. Những stt tiếng anh hay, ý nghĩa trong cuộc sống

–  Life is a comedy for the rich, a tragedy for the poor, a dream for the wise, a game for the fool.

Cuộc sống là 1 vở hài kịch cho người giàu, là 1 bi kịch cho người nghèo, là 1 giấc mơ cho những người khôn ngoan, là trò chơi cho những kẻ ngốc.

– The busy have no time for tears.

Người bận rộn không còn thời gian để khóc.

–  You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure.

Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

–  Life is really simple, but we insist on making it complicated .

Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.

stt tiếng anh hay về quan điểm sống

–  People have diffỉrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey.

Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc sống của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.”

–  Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning.

Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.

–  It’s better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life.

Tốt hơn hết là dám thử và chấp nhận hậu quả nếu có còn hơn là đứng nhìn mà không dám làm gì hết trong suốt quãng đời còn lại.

Trên đây là những stt tiếng anh hay, ý nghĩa  được chia sẻ nhiều trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn vui vẻ với những gì chúng tôi chia sẻ…

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*