CÁCH GIỚI THIỆU CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY BẰNG TIẾNG ANH

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi  xin chia sẻ với các bạn các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh văn phòng thông dụng được dùng trong các công ty nước ngoài và cách dùng của chúng và các đoạn hội thoại mẫu về các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh trong các trường hợp cụ thể.

1. Tìm hiểu về những từ vựng về các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh

CEO là gì? CEO (Chief Executive Officer) tạm dịch là giám đốc điều hành được xem là một trong các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh lớn nhất. Trong nhiều tập đoàn, công ty của Mỹ (và một số nước khác), vị trí cao nhất (top position) là Chairman hay President, dưới đó là các Vice president, officerdirector) – người điều hành, quyết định những việc quan trọng, rồi đến general manager, manager – người phụ trách công việc cụ thể.

CEO – Một trong các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh “tai to mặt lớn”

Các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh có thể được “kiêm”, thường thấy là President and CEO. Có công ty không dùng CEO điều hành công việc hàng ngày (day-to-day running) mà thay bằng COO (Chief Operating Officer). Chief financial officer được gọi là giám đốc tài chính – người nắm giữ “kho bạc” trong công ty.

Chairman, Chief Executive Director, Managing Director

Trong các công ty của Anh, một trong các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh cao nhất là Chairman, rồi đến Chief Executive Director hoặc Managing Director (thông thường hay chức này ngang bằng nhau nhưng Managing Director sẽ được sử dụng nhiều hơn).

Tiếp đến các giám đốc, gọi là chief officer/director, thấp hơn là manager. Board là từ chỉ toàn thể các director và họ họp ở phòng gọi là boardroom. Đứng đầu ở các bộ phận phòng, bạn gọi là Direcor ví du nho nhỏ cho bạn research deparment có research director.

Người đứng đầu một department, division, organization… được gọi theo  cách “dân dã”, “thân mật”, không chính thức (informal) là boss (sếp). Managing Director ngang chức với CEO được dùng ở các nước Úc, Singapore, tương đương tổng giám đốc (director general hay general director) ở ta. Tuy nhiên, ở Philippines, Managing Director được gọi là President.

Chairman – Một trong các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh cao nhất tại vương quốc Anh

Các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh trong những công ty lớn của Nhật hơi “rườm rà”. Chẳng hạn, Mitsui  O.S.K. Lines – doanh nghiệp vận tải hàng hải lớn nhất thế giới, điều  hành (operate) đội tàu trọng tải khoảng 45,5 triệu DWT – có cả Chairman và President. Chairman “to” hơn President (tuy cùng dịch là “chủ tịch”). President Executive Director là chủ tịch công ty, Senior Managing Executive Officer là giám đốc điều hành cấp cao (có 3 vị cùng chức này), rồi đến 9 giám đốc điều hành (Managing Executive Officer); ngay sau đó là 8 giám đốc (Executive Officer). Mỗi vị nói trên phụ trách một phần việc với mức độ quan trọng khác nhau.

2. Mẫu các đoạn hội thoại trao đổi về các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh

Hội thoại các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh 1:

Harvey: Ah, there’s Victoria. Hi, Vicky!

Victoria: Hello Harvey. Goodbye Harvey

Harvey: Please Vicky…

Victoria: Harvey, I prefer Victoria, if that’s OK.

Harvey: Oh sure, sorry. If you could just give your name, your title and a description of what you do.

Victoria: Oh, is this for tomorrow?

Harvey: It’s for our promotion at the Beverage Fair, yes.

Victoria: OK. My name’s Victoria Song. I’m Assistant International PR Manager. I establish and maintain relationships with our overseas partners.

Harvey: Thanks, Vicky

Hội thoại các chức vụ trong công ty bằng tiếng Anh 2:

Harvey: Ah here’s Douglas. Excuse me, Douglas, would you mind giving a brief description of your position?

Douglas: For goodness sakes Harvey, it’s Monday morning!

Harvey: Yes, Douglas. It’s for the display at the Beverage Fair tomorrow. It won’t take a minute, If you could just give your name, your title and a description of what you do.

Douglas: Oh, I see. My name is Douglas Hale. I’m the CEO of the  company. I’m responsible for overseeing all local and  international operations.

Harvey: Thanks, Douglas.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*