BẬT MÍ CÁCH NHẬN BIẾT CÁC TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH SIÊU DỄ

 

Từ loại và cách nhận biết các từ loại trong tiếng anh là một nội dung căn bản mà chúng ta cần phải nắm được khi học tiếng anh. Việc nắm vững những phần kiến thức về từ loại chính là nền tảng giúp chúng ta có thể học tiếng anh tốt hơn. Hãy cùng tham khảo bài viết tổng hợp cách phân biệt từ loại và cách sử dụng chúng ở sau đây nhé.

1.Điểm danh các từ loại trong tiếng anh

Khi nắm vững về các từ loại trong tiếng Anh, các bạn mới có thể sử dụng tiếng anh một cách chính xác. Như các bạn đã biết, có 8 từ loại trong tiếng anh bao gồm: danh từ, đại từ, tính từ, động từ, trạng từ, giới từ, liên từ, thán từ. Chi tiết về các loại từ như sau:

 • Danh từ (Nouns): là từ tiếng anh dùng để để gọi tên một người, một vật, một sự việc, nơi chốn, một tình trạng hay một cảm xúc.

Danh từ là một trong các loại từ trong tiếng anh

 • Đại từ (Pronouns): Đại từ là từ thay thế cho danh từ trong câu để tránh sự lặp lại danh từ.
 • Tính từ (Adjectives): là từ giúp miêu tả các đặc tính (màu sặc trạng thái, tính chất…) của sự vật, hiện tượng mà danh từ đại điện.
 • Động từ (Verbs): Là từ diễn tả hành động, tình trạng hay một cảm xúc của chủ từ.
 • Trạng từ (Adverbs): những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc bổ nghĩa cho một trạng từ khác trong câu.
 • Giới từ (Prepositions): là từ hoặc nhóm từ thường được đặt trước danh từ hoặc đại từ trong câu để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu.
 • Liên từ (Conjunctions): Là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu tiếng anh.
 • Thán từ (Interjections): Là từ cảm thán ngắn gọn, diễn tả tình cảm hay cảm xúc đột ngột, không ngờ.

2.Cách nhận biết các từ loại trong tiếng anh

Có rất nhiều cách để chúng ta nhận biết các từ loại trong tiếng anh, dựa trên dấu hiệu về vị trí của từ trọng câu hay dựa vào cấu tạo của từ. Chị cần nắm được các quy tắc này các bạn sẽ dễ dàng phân biệt được loại từ của từng từ tiếng anh.

Cách nhận biết các từ loại trong tiếng anh qua vị trí

Nếu xét về vị trí, chúng ta có cách phân biệt như sau:

Đối với danh từ:

 • Vị trí chủ ngữ trong câu câu: thường đứng đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian
 • Sau động từ tobe
 • Sau tính từ sở hữu : my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….
 • Làm tân ngữ đứng sau động từ
 • Sau “enough”
 • Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,….
 • Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at..

Đối với tính từ:

 • Đứng trước danh từ
 • Sau động từ liên kết: tobe, seem, appear, feel, taste, look, keep, get + adj
 • Sau “ too” như cấu trúc sau: S + tobe/seem/look….+ too +adj…
 • Trước “enough” như cấu trúc: S + tobe + adj + enough…
 • Đứng giư trong cấu trúc “so…that”: tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

Đối với trạng từ:

 • Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom….)
 • Đứng giiữa trợ động từ và động từ thường
 • Sau “too” cụ thể như sau: V(thường) + too + ad
 • Trước “enough” theo cấu trúc : V(thường) + adv + enough
 • Trong cấu trúc so….that: V(thường) + so + adv + that
 • Đứng cuối câu.
 • Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu, hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Đối với Động từ:

 • Đứng sau chủ ngữ
 • Có thể đứng sau trạng từ để chỉ mức độ thường xuyên.

Kiến thức về các từ loại trong tiếng anh là phần kiến thức căn bản nhưng rất nhiều bạn vẫn chưa nắm vững được. Bạn đừng để mình trở thành một trong số đó nhé.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*